Sök
 • Virginia Küst

SÅ HÄR LÄTT HITTAR DU I MINA GLUTENFRIA KARTOR

Uppdaterad: apr 8

HOW TO EASY FIND IN MY GLUTEN-FREE MAPS - Click for english manual


Här har jag t.ex. samlat glutenfria bagerier och caféer i min Sverigekarta som just idag har besökts över 91 000 gånger! För att få vara med i kartan får man t.e.x inte baka med gluten i samma utrymme som det bakas glutenfritt.


Jag har skrivit anteckningar både på svenska och engelska, som du kan läsa när du klickar upp ställena men dubbelkolla alltid utbudet på respektive hemsida. Nedanför hittar du en beskrivning för hur man letar i kartan.KARTA ÖVER GLUTENFRIA BAGERIER OCH CAFÉER I SVERIGE


Ta mig till kartan direkt!BESKRIVNING


SYMBOLERNA I KARTAN HAR OLIKA BETYDELSER

Vy på datorskärm

Den blå symbolen = bageri

Den rosa symbolen = café

Den gula symbolen = på gång

SÖKNINGARNA FUNGERAR OLIKA PÅ DATOR OCH MOBIL

Vy på datorskärm

I datorn: Klicka på symbolen i översta vänstra hörnet för att få upp listan.


I mobilen: Klicka på textraden som ligger längst ner i mobilvyn för att få upp listan.


Nu kan du välja om du bara vill se caféer eller bagerier. På bilden är båda alternativ i kryssade.HUR DU GÖR FÖR ATT SE ANTECKNINGAR OCH KONTAKTINFORMATION

Vy på datorskärm

I datorn: Klicka på ett namn i listan till vänster eller en symbol i kartan, så ser du kontaktinformation samt mina anteckningar. Texten lägger sig på vänster sida.


I mobilen: Klicka på en symbol så ser du kontaktinformation samt mina anteckningar. Texten dyker upp längst ner.Dubbelkolla alltid utbudet på respektive hemsida!


Hoppas ni kan handla något gott hos bagerierna och njuta på caféerna. Kom ihåg att hålla distans till andra i dessa tider eller använd er av deras service. Det är ett flertal som har börjat med take away och hemkörningar. En del behöver stänga igen och en del klarar att kämpa ett tag till. Så kartan uppdateras efterhand så fort jag hör eller ser något. Om du märker att jag inte hängt med i svängarna får du gärna höra av dig till mig och informera mig vad jag missat.Här hittar du länkar till fler glutenfria kartor!
IN ENGLISH


Here I have, for example, collected gluten-free bakeries and cafes in my map of Sweden which alone has been visited over 91,000 times today! To be included in the map, for example, you must not bake with gluten in the same space as it is baked gluten-free.


I have written notes in both Swedish and English, which you can read when you click on the position, but always double-check the offer on each website. Below you will find a description of how to search the map.MAP WITH GLUTEN-FREE BAKERIES AND CAFÉS IN SWEDEN


Take me to the map right away!DESCRIPTION


THE SYMBOLS IN THE MAP HAVE DIFFERENT MEANINGS

View on computer

The blue symbol = bakery

The pink symbol = café

The yellow symbol = in progress

THE SEARCHES WORK DIFFERENTLY ON COMPUTER AND MOBILE

View on computer

In the computer: Click on the symbol in the upper left corner to bring up the list.


In the mobile: Click on the text line at the bottom of the mobile view to bring up the list.


Now you can choose if you just want to see cafes or bakeries. In the picture, both options are checked.HOW TO SEE NOTES AND CONTACT INFORMATION

View on computer

On the computer: Click on a name in the list on the left or a symbol in the map, and you will see contact information and my notes. The text is on the left side.


In the mobile: Click on a symbol and you will see contact information and my notes. The text appears at the bottom.Always double check the offer on each website!


Hope you can shop something tasty at the bakeries and enjoy your fika at the cafes. Remember to keep your distance from others in these times or use their services. There are several who have started with take away and home deliveries. Some need to close and some manage to fight for a while longer, so the map is updated as soon as I hear or see something. If you notice that I did not keep up with the turns, feel free to contact me and inform me what I missed.Here you will find links to even more gluten-free maps!
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Välkommen till min glutenfria blogg!

Mitt namn är Virginia Küst och jag bor i Göteborg.

 

Här delar jag med mig av mina glutenfria recept, resor, life hacks, kartor med gluten-fritt utbud, bra länkar, husmorstips till dig som råkat få i dig gluten och mycket annat som kan underlätta för dig som har celiaki.

Jag har sedan barnsben älskat att baka och experimentera fram nya recept, men det var först när min systerdotter fick celiaki som mitt driv och nyfikenhet verkligen kom till nytta. Senare upptäckte jag att även jag behövde utesluta gluten.

Det var en helt ny värld som öppnade sig och övergick till ett brinnande intresse att hjälpa andra i samma situation.

Jag är en glutendetektiv på ständig spaning, så skicka mig gärna ett meddelande om det är något mer du vill att jag tar upp här på sidan.

KONTAKT

E-mail: virginia@kustenarklar.se

 

 

 

 

År 2016 fick jag SCUF-gaffeln och 2017 blev jag utsedd till en av Sveriges bästa glutenfria bakbloggare.

 

 

 

SCUF-gafffeln 2016

SOCIALA MEDIER

 • YouTube - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Blogger - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

MIN FACEBOOKGRUPP

Celiaki från kust till kust

 • Facebook - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Blogger - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

Någon länk som inte fungerar? Hör gärna av dig och berätta vilken länk det gäller, så jag kan hålla sidan up to date. Klicka här 

© Copyright

© 2013 by Virginia Küst.  All Rights Reserved.